Агентства

Като агент бихте могли да предлагате продуктите на БРОКЕР директно на Ваши клиенти, срещу което ще получавате комисиона. За разлика от франчайз партньорството, не е задължително да имате подходящо помещение или персонал.

Какво печелите като агент?

 1. Комисиона след продажба на застраховка и/или кредит

 2. Допълнителни комисиони за резултати

 3. Неограничена печалба, която можете да генерирате

Как ви помагаме да печелите?

 1. Предлагаме продукти, ориентирани към потребностите на клиента

 2. Получавате безплатен достъп до рекламни материали

 3. Предоставяме търговски съвети и консултации

Кой може да бъде агент?

 1. Физически и юридически лица

 2. Хора с широка мрежа от контакти

 3. Не е необходимо да имате специфични познания

Как да станете агент?

 1. Свържете се с нас на тел. 02 494 21 81

 2. Предоставете исканата информация

 3. Подпишете договор за агентство

Защо да станете агент?


Персонално отношение
Предлагаме гъвкав подход към всеки отделен клиент и персонално отношение към своите агенти.

 


Високи приходи
Комисионите не са ограничени – колкото повече клиенти имате, толкова по-високи ще са приходите.

 


Без първоначална инвестиция
Не се изисква първоначална или последваща инвестиция, за да станете наш агент.

Програма, подходяща за всеки
Агенти могат да бъдат физически или юридически лица, като не е необходим предишен опит.

 


Атрактивни продукти
Нашите продукти се структурират спрямо клиента и отговарят напълно на неговите потребности.

 


Рекламни материали
Достъп до маркетингови ресурси за привличане на клиенти като банери с проследяващи линкове и други.

Защо клиентите избират нас?

✔ Доверен партньор с доказан имидж

✔ Обясняваме сложната финансова терминология на разбираем език

✔ Ценим времето на клиентите и намираме бързо решение

✔ Предлагаме гъвкави продукти спрямо клиентските нужди

✔ Предлагаме продуктите си при изгодни условия

Модел на плащане

Възнагражденията се определят индивидуално в зависимост от достигнатия обем и се получават при усвояване на кредита и/или продажба на застраховката. Размерът на комисионата може да бъде процент или да е фиксирано плащане, като това зависи както от вида на продукта, така и от стойността на продажбата. Ще Ви предоставим подробна информация за размера на комисионите, след като се свържете с нас.

Свържете се с нас

За повече информация ни потърсете на телефон 02 494 21 81 или пишете на имейл [email protected]

Често задавани въпроси

Агентството е предназначено за юридически и физически лица, които желаят да предложат на широк кръг от хора различни видове кредити и/или застраховки. Възнаграждение получавате след усвояване на кредит или след продажба на застраховка.

Агенти могат да бъдат физически и юридически лица, кредитни посредници. Не е необходимо да имате специален лиценз или задълбочени познания за предоставянето на кредити и/или застраховки.

Размерът на Вашето възнаграждение (комисиона) зависи от параметрите на кредита и/или застраховката. Няма лимит на прихода, който може да генерирате.

Ако имате нужда от маркетингови ресурси за привличане на клиенти като реклами с проследяващи линкове и други, не се колебайте да се свържете с нас. В рекламите са интегрирани проследяващи линкове с уникален код за всеки агент. Ако клиент е кликнал на реклама с Вашия уникален код и в рамките на 30 дни от кликването на същия бъде отпуснат кредит и/или продадена застраховка от нас, той ще бъде добавен автоматично към Вашите клиенти. Друг вариант е да ни съобщите предварително за клиент, който се интересува от кредит и/или застраховка. Трети начин е клиентът сам да съобщи при разговор с наш представител, че е препоръчан от Вас.

За да заявите агентство, е необходимо да се свържете с нас на телефон 02 494 21 81 или на имейл [email protected].