Автокаско

За нас
 
Доброволна застраховка Автокаско е за собственици и ползватели на моторни превозни средства: леки и товарни автомобили, багажни и къмпинг ремаркета, товарни ремаркета и полуремаркета, автобуси, земеделска и горска техника, строителни и пътно-строителни машини, специални автомобили, мотоциклети. Застраховката осигурява покритие за всички или отделни рискове, като пожар, природни бедствия, кражба на автомобил или монтирано в него оборудване, пътно транспортни произшествия, вследствие на сблъскване с друг автомобил или предмет на пътя, вандализъм и др.

Какви рискове покрива застраховката?

✔ Пожар и експлозия

✔ Природни бедствия

✔ Щети при пътнотранспортно произшествие

✔ Щети, нанесени на МПС по време на престой

✔ Щети, нанесени на МПС в паркирано състояние

✔ Злоумишлени действия на трети лица

✔ Кражба на МПС

✔ Грабеж на МПС

✔ Щети на МПС открито след кражба или грабеж

✔ Кражба чрез взлом или чрез техническо средство на трайно фабрично монтирано мултимедийно оборудване, включително аудио, видео и/или навигационно оборудване

Какъв е териториалният обхват на застраховката?

Застраховка Автокаско има покритие на територията на Република България, ЕС и държавите членки на системата Зелена карта.

На територията на Русия, Украйна, Беларус, Молдова, Азербайджан, Албания, Косово, Босна и Херцеговина, Черна гора, Иран, Израел, Тунис и Мароко застраховката няма действие по рисковете по клаузите Кражба и Умишлен палеж.

Свържи се с нас

За повече информация се свържи с нас на телефон 02 494 21 81 или на имейл [email protected]

В случай на настъпило застрахователно събитие виж тук.