Финансова застраховка

За нас
 
Застрахователното покритие за финансови загуби, причинени от неизпълнение на различни договори с финансов елемент. Застрахованият може да бъде българско юридическо лице. Неизпълнението на финансовия елемент подлежи на обезщетение съобразно предвиденото в застрахования договор.

Свържи се с нас

За повече информация се свържи с нас на телефон 02 494 21 81 или на имейл [email protected]

В случай на настъпило застрахователно събитие виж тук.