Лизинг

За нас
 
Лизингът представлява договор за временно ползване на движимо или недвижимо имущество срещу заплащане на лизингови вноски. Подходящ е както за физически, така и за юридически лица. За да се реализира лизингова сделка, е необходимо да се сключи лизингов договор, чрез който лизингополучателят се задължава да заплати дадена сума, за да използва определена вещ. Лизингът бива два вида – оперативен и финансов.

Оперативният лизинг е форма на финансиране с възможност за отказ на всяка от страните за периода, за който е сключен договорът. Срещу заплащане на наемни вноски, имаш възможност да използваш даден актив без да придобиваш собственост върху него. При този вид лизинг не се предвижда прехвърляне на собствеността на актива, предоставя се единствено правото за използването му, като договорът за наем е краткосрочен и не по-дълъг от 5 години.

Финансовият лизинг бива дългосрочен договор без възможност за отказване от договора през определения в него срок. След изплащане на последната вноска и заплащане на цялата цена на имуществото, лизингодателят прехвърля всички разходи, свързани с експлоатацията на актива и лизингополучателят има право на избор дали да придобие този актив или не.

Без значение от кой вид лизинг се интересуваш за твоите цели, нашият екип от професионалисти ще ти предостави експертна консултация за изгодните предложения и ще изтълкува всички условия по офертите на достъпен и разбираем език.

Свържи се с нас

За да получиш повече информация, се свържи с нас на телефон 02 494 21 81 или на имейл [email protected]