Небанкови ипотечни кредити

За нас
 
За кредит срещу ипотека може да кандидатства всеки (физическо лице или фирма), който може да предостави подходящо ипотечно или друго приемливо обезпечение. Минималният размер на кредита e 10 000 лева. Кредитирането се предлага без доказване на доход, без трудов договор, без поръчител и въпреки лоша кредитна история (лошо ЦКР).

За кого е подходящ кредита?

✔ Имаш влошена кредитна история (лошо цкр)
✔ Нямаш възможност да докажеш доходи/обороти
✔ Получил си отказ за банково кредитиране
✔ Имаш задължения към НАП или по изпълнителни дела
✔ Имаш стартиращ бизнес или фирма без история
✔ Дейността ти има сезонен характер или изпитваш временен недостиг на средства
✔ Имаш нужда от спешно финансиране преди да получиш банковия си кредит
✔ За всички, които имат нужда от финансиране

Можеш да използваш кредита за:

✔ Рефинансиране на кредит от друга институция
✔ Плащане на задължения към бюджета
✔ Потребителски/битови нужди
✔ Плащане на задължения по изпълнителни дела
✔ Търговска дейност (за инвестиция или оборотни средства)
✔ Повишаване на квалификацията
✔ Всичко друго, за което имаш нужда от кредит

Какво може да бъде обезпечението?

✔ Недвижима собственост – жилище, имот, офис, склад, магазин, парцел и други
✔ Движими вещи – машини, оборудване
✔ Финансови активи
✔ Вземания
✔ Дялове в предприятия
✔ Друго приемливо обезпечение

Свържи се с нас

За да получиш повече информация за небанковите ипотечни кредити, които предлагаме, се свържи с нас на телефон 02 494 21 81 или на имейл [email protected]