Партньорство с БенчМарк Брокер

Какво печелите като партньор?

 1. Комисиона за всеки продаден финансов продукт

 2. Допълнителни комисиони

 3. Неограничена печалба, която можете да генерирате

Как ви помагаме да печелите?

 1. Предлагаме продукти, ориентирани към потребностите на клиента

 2. Получавате безплатен достъп до рекламни материали

 3. Използвате различни подходи при търсене на клиенти

Кой може да бъде партньор?

 1. Физически и юридически лица

 2. Агенти с широка мрежа от контакти

 3. Не е необходимо да имате специфични познания

Как да станете партньор?

 1. Свържете се с нас на тел. 02 494 21 81

 2. Предоставете исканата информация

 3. Подпишете договор за партньорство

Защо да станете партньор на БенчМарк Брокер?


Персонално отношение
Предлагаме гъвкав подход към всеки отделен клиент, съответно персонално отношение към своите партньори.

 


Високи приходи
Получавате комисиони без ограничение – колкото повече продажби правите, толкова по-високи ще са приходите.

 


Без първоначална инвестиция
Не се изисква първоначална или последваща инвестиция, за да станете наш партньор.

Програма, подходяща за всеки
Партньори могат да бъдат: физически и юридически лица, агенти и всички, които имат широка мрежа от контакти.

 


Атрактивни продукти
Предлагаме на крайните клиенти всички видове застраховки, събрани на едно място и отговарящи на техните потребности.

 


Рекламни материали
Достъп до маркетингови ресурси за привличане на клиенти като банери с проследяващи линкове и други.

Защо клиентите избират нас?

✔ Доверен партньор с доказан имидж

✔ Обясняваме сложната финансова терминология на разбираем език

✔ Ценим времето на клиентите и намираме бързо решение

✔ Предлагаме гъвкави продукти спрямо клиентските нужди

✔ Предлагаме продуктите си при изгодни условия

Модел на плащане

За всяка продадена застраховка получавате определена комисиона. Размерът на комисионата може да бъде процент или да е фиксирано плащане, като това зависи както от вида на застраховката, така и от стойността на продажбата. Ще Ви предоставим подробна информация за размера на комисионите, след като се свържете с нас.

Свържете се с нас

За повече информация ни потърсете на телефон 02 494 21 81 или пишете на имейл [email protected]

Често задавани въпроси

Партньорската програма е предназначена за юридически и физически лица, които желаят да предложат на широк кръг от хора различни видове застраховки, предлагани от БенчМарк Брокер. Получавате възнаграждение при продажба на застраховка.

Партньори могат да бъдат всички физически и юридически лица. Не е необходимо да имате задълбочени познания за предоставянето на застраховки.

Размерът на Вашето възнаграждение (комисиона) зависи от параметрите на застраховката. Няма лимит на комисионата, която можете да генерирате.

Ако желаете да получавате достъп до маркетингови ресурси за привличане на клиенти като банери с проследяващи линкове и други, не се колебайте да се свържете с нас. В банерите са интегрирани проследяващи линкове с уникален код за всеки партньор. Ако клиент е кликнал на банер с Вашия уникален код и в рамките на 30 дни от кликването на същия бъде продадена застраховка от нас, той ще бъде добавен автоматично към Вашите клиенти. Друг вариант е да ни съобщите предварително за клиент, който очаквате да подаде заявка за застраховка. Ако ни уведомите след деня, в който клиентът се е свързал с нас, клиентът няма да бъде отбелязан, като рефериран от Вас. Трети начин е клиентът сам да съобщи при разговор с наш представител, че е препоръчан от Вас.

За да заявите участие в партньорската програма, е необходимо да се свържете с нас на телефон 02 494 21 81 или на имейл [email protected].