Партньорство с БенчМарк Кредит

Какво печелите като партньор?

 1. Комисиона при усвояване на кредита

 2. Допълнителни комисиони

 3. Неограничена печалба, която можете да генерирате

Как ви помагаме да печелите?

 1. Предлагаме продукти, ориентирани към потребностите на клиента

 2. Получавате безплатен достъп до рекламни материали

 3. Използвате различни подходи при търсене на клиенти

Кой може да бъде партньор?

 1. Физически и юридически лица

 2. Агенти с широка мрежа от контакти

 3. Не е необходимо да имате специфични познания

Как да станете партньор?

 1. Свържете се с нас на тел. 02 494 21 81

 2. Предоставете исканата информация

 3. Подпишете договор за партньорство

Защо да станете партньор на БенчМарк Кредит?


Персонално отношение
Предлагаме гъвкав подход към всеки отделен клиент, съответно персонално отношение към своите партньори.

 


Високи приходи
Получавате комисиони без ограничение – колкото повече клиенти имате, толкова по-високи ще са приходите.

 


Без първоначална инвестиция
Не се изисква първоначална или последваща инвестиция, за да станете наш партньор.

Програма, подходяща за всеки
Партньори могат да бъдат: физически и юридически лица, агенти и всички, които имат широка мрежа от контакти.

 


Атрактивни продукти
Нашите продукти се структурират детайлно със самия клиент и отговарят напълно на неговите потребности.

 


Рекламни материали
Достъп до маркетингови ресурси за привличане на клиенти като банери с проследяващи линкове и други.

Защо клиентите избират нас?

✔ Доверен партньор с доказан имидж

✔ Обясняваме сложната финансова терминология на разбираем език

✔ Ценим времето на клиентите и намираме бързо решение

✔ Предлагаме гъвкави продукти спрямо клиентските нужди

✔ Предлагаме продуктите си при изгодни условия

Модел на плащане

Възнагражденията се определят индивидуално в зависимост от достигнатия обем и се получават при усвояване на кредита. Размерът на комисионата може да бъде процент или да е фиксирано плащане, като това зависи както от вида на продукта, така и от стойността на продажбата. Ще Ви предоставим подробна информация за размера на комисионите, след като се свържете с нас.

Свържете се с нас

За повече информация ни потърсете на телефон 02 494 21 81 или пишете на имейл [email protected]

Често задавани въпроси

Партньорската програма е предназначена за юридически и физически лица, които желаят да предложат на широк кръг от хора различни видове кредити, предлагани от БенчМарк Кредит. При усвояване на кредита получавате възнаграждение в зависимост от усвоената сума и достигнатия обем усвоени сделки.

Партньори могат да бъдат физически и юридически лица, кредитни посредници и агенти. Не е необходимо да имате специален лиценз или задълбочени познания за предоставянето на кредити.

Размерът на Вашето възнаграждение (комисиона) зависи от параметрите на кредита. Няма лимит на комисионата, която можете да генерирате.

Ако желаете да получавате достъп до маркетингови ресурси за привличане на клиенти като банери с проследяващи линкове и други, не се колебайте да се свържете с нас. В банерите са интегрирани проследяващи линкове с уникален код за всеки партньор. Ако клиент е кликнал на банер с Вашия уникален код и в рамките на 30 дни от кликването на същия бъде отпуснат кредит от нас, той ще бъде добавен автоматично към Вашите клиенти. Друг вариант е да ни съобщите предварително за клиент, който очаквате да подаде заявка за кредит. Ако ни уведомите след деня, в който клиентът се е свързал с нас, клиентът няма да бъде отбелязан, като рефериран от Вас. Трети начин е клиентът сам да съобщи при разговор с наш представител, че е препоръчан от Вас.

За да заявите участие в партньорската програма, е необходимо да се свържете с нас на телефон 02 494 21 81 или на имейл [email protected].