Селскостопански застраховки

За нас
 
Предлагаме следните видове застраховки: „Трайни и горски насаждения“, „Земеделски култури“ и „Трайни и горски насаждения“. Повече информация за всяка от тях можеш да намериш в страницата по-долу.

Трайни и горски насаждения

Застраховката покрива рискове по трайни насаждения (многогодишни насаждения от овощни култури, лозя, лечебни плодови растения, черници, хмел, розови градини, лавандула и др.) и горски насаждения (изкуствено създадени насаждения от иглолистни, широколистни и смесени видове), в резултат на пожар, експлозия, буря, ураган, градушка, проливен дъжд, наводнение, ерозия, свличане на земни пластове, осланяване и измръзване, унищожаване от естествено натрупване на сняг и лед.

Земеделски култури

Застраховката покрива договорени рискове по реколтата от всички видове земеделски култури, отглеждани с производствена цел. Покриват се и вреди от градушка, буря, проливен дъжд, пожар, осланяване, наводнение, киша, запарване, измръзване и изтегляне.

Животни, птици, кошери с пчели и риба

Застраховката покрива смърт или клане по необходимост на маркирани едри рогати животни, маркирани еднокопитни животни, маркирани овце и кози, свине за разплод и угояване, кошери с пчели, риба, отглеждана във водоеми, кучета, елитни и състезателни коне, патици и гъски за производство на черен дроб, екзотични животни, животни за ценни кожи.

Какви рискове покрива застраховката:

✔ Пожар

✔ Природни бедствия – буря, ураган, проливен дъжд, градушка, наводнение, свличане и срутване на земни пластове, удар от мълния

✔ Заразни болести, потвърдени лабораторно от БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните

✔ Незаразни, паразитни и други болести

Свържи се с нас

За повече информация се свържи с нас на телефон 02 494 21 81 или на имейл [email protected]

В случай на настъпило застрахователно събитие виж тук.