Туристически застраховки

За нас
 
Застраховани са български и чуждестранни граждани, осъществяващи планински или друг туризъм в България. За чужбина се покриват рискове за пътувания по работа, обучение или туризъм. Отговорността на Застрахователя по тази застраховка е да покрива разходите и изплати обезщетение на Застрахованото лице при възникване на застрахователно събитие, в зависимост от избраните рискове, които могат да бъдат: медицински разноски, вследствие злополука или акутно заболяване и разходи за издирване, спасяване, транспортиране и др.

Предлагаме четири вида туристически застраховки. Повече информация за всяка от застраховките можеш да намериш в страницата по-долу.

Помощ при пътуване в България

Застраховат се индивидуално или групово български и чуждестранни граждани с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в България, които предприемат туристически или служебни пътувания, излети, почивки, преходи, практикуват зимни и летни спортове, обучения, лагери и хобита на територията на България извън мястото на обичайното им местопребиваване, при които е възможно да настъпи злополука или заболяване.

Помощ при пътуване в чужбина

Застраховат се групово и индивидуално български и чуждестранни граждани за времето на пътуване или престой извън територията на Република България.

Какви рискове покрива застраховката?

✔ Медицински разноски и репатриране, вследствие злополука или акутно заболяване

✔ Спешна дентална помощ

✔ Спасителни разноски

✔ Смърт и трайно намалена работоспособност вследствие злополука

✔ Кражба, загуба или забавяне на личен багаж

✔ Дневни пари за болничен престой

✔ Лични разходи вследствие злополука или акутно заболяване

✔ Гражданска отговорност към трети лица

✔ Правна помощ

Медицинска застраховка за чужденци в България

Застраховат се чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през страната. Застрахователната сума за едно лице е в размер на 60 000 лв. и е определена съгласно Наредба за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през страната.

Отмяна на пътуване

Застраховката е предназначена за лица, на които им предстои туристическо или бизнес пътуване на територията на България или чужбина. Сключва се срещу риска от отменено или пропуснато пътуване поради медицински или немедицински причини, независещи от волята на застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката. Застрахователят възстановява на застрахованото лице разходи за самолетни билети, хотелски резервации и други туристически и бизнес услуги, извършени предварително, които не могат да бъдат възстановени при отмяна на пътуването.

Свържи се с нас

За повече информация се свържи с нас на телефон 02 494 21 81 или на имейл [email protected]

В случай на настъпило застрахователно събитие виж тук.