За нас

За нас
 
БРОКЕР е част от БенчМарк Груп АД, основано през 2003 г. – група от инвестиционни и финансови компании, опериращи на българския пазар, с дългогодишна история и опит. Предлагаме на своите клиенти най-търсените финансови продукти – застраховки, кредити, инвестиции, лизинг. Разполагаме с офиси в цялата страна. Имаме екип от професионалисти, които помагат на клиента да избере най-подходящия вариант за финансиране, застраховане и инвестиция.

В групата се включват:

БенчМарк Финанс – дружеството е лицензирано от КФН през 2004 г. и предоставя брокерски услуги за търговия с над 30 000 финансови инструмента на международните финансови пазари – валутни двойки, акции, стоки, борсови индекси, фондове, фючърси, криптовалути и други. Посредникът предоставя и условия за търговия на Българска Фондова Борса с акции, облигации, компенсаторни записи и компенсационни бонове.

Кредит Тръст – финансова институция, регистрирана от БНБ с номер BGR00408. Основната дейност на дружеството е отпускане на ипотечни кредити. Кредит Тръст предлага възможност за финансиране при гъвкави и съобразени с потребностите на клиента условия. Дружеството осигурява необходимите средства срещу предоставяне на обезпечение от страна на клиента.

БенчМарк Кредит – регистриран от БНБ кредитен посредник, който предлага на клиентите си всякакви решения за намиране на нужното им финансиране – ипотечни кредити, потребителски кредити, лизинг, кредити при лошо ЦКР, бизнес кредити.

БенчМарк Брокер – дружеството има разрешение от КФН за извършване на дейност като застрахователен брокер, като предлага на своите клиенти изгодни условия за застраховане на различни рискове.

Други компании – другите дружества в групата предлагат услуги по финансово консултиране, структуриране на проекти, кандидатстване по европейски програми, както и всякакви други услуги в областта на финансите.