Застрахователно събитие Помощ при пътуване

При настъпило застрахователно събитие задължително се свържи с асистиращата компания и/или застрахователя по полицата лично или чрез друго лице преди да предприемеш действия или извършиш каквито и да е плащания (при спешни случай и невъзможност да уведомиш веднага, обаждането се осъществява при първа възможност).
 
Асистиращата компания оказва съдействие и предоставя информация за получаване на необходимата помощ чрез указания за предприемане на действия, организиране на посещение от лекар, насочване към стоматолози, лечебни заведения, адвокати или други лица, които могат да предоставят на застрахованото лице услугите, от които то се нуждае, включително заплаща одобрените от застрахователя разходи за получените от застрахованото лице услуги.
 
При необходимост от допълнителни указания експертите на БенчМарк Брокер ООД са на разположение за съдействие.
 

За повече информация се свържи с нас на телефон 02 494 21 81 или на имейл [email protected]