Застрахователно събитие Здравно застраховане

При нужда от медицинска намеса:

1. Запиши час при лекар чрез:

✓ онлайн картата си

✓ по телефон към застрахователя

✓ като посетите Ваш доверен лекар специалист

2. Винаги събирай издадените медицински документи:

✓ Амбулаторен лист/ Епикриза

✓ Направления

✓ Резултати от проведени изследвания

✓ Рецепти

✓ Снимки

✓ При необходимост от плащане – фактура и касов бон или банково извлечение (фактурите се изписват на Ваше име)

✓ Други документи доказващи извършени плащания

 
Претенции за възстановяване на разходи се подават:

✓ онлайн към застрахователя

✓ с куриер или по пощата

✓ чрез БенчМарк Брокер ООД

 
За повече информация се свържи с нас на телефон 02 494 21 81 или на имейл [email protected]