Застрахователно събитие Животозастраховане

При настъпил риск по застраховка Живот:

✓ Свържи се с експертите на БенчМарк Брокер ООД за указания и съдействие по завеждане на претенция, набавяне на необходимите документи и др.

✓ Уведоми застрахователя и следвай инструкциите по завеждане на претенция.

 

За повече информация се свържи с нас на телефон 02 494 21 81 или на имейл [email protected]