Застрахователно събитие Гражданска отговорност

Информация в случай на ПТП по Гражданска отговорност

След настъпил пътен инцидент, трябва да се прецени дали ПТП-то е леко или по-тежко. Леко ПТП е когато участниците са само двама, когато има съгласие за вината между двамата водачи и когато двете МПС-та са в движение (т.е. могат да се придвижат на собствен ход). Също така и когато няма нанесени материални щети на друг обект, освен на МПС-тата и няма нанесени телесни увреждания. Виновни или невинни, Двустранният Констативен Протокол (ДКП) е удобен вариант за уреждане на проблема (при леко ПТП). Спестява време, не чакате КАТ и виновният не получава акт за предизвиканото ПТП. Ако обаче ПТП е по-тежко, нямате съгласие за вината, някое от МПС-тата не е в движение, има нанесени материални или нематериални щети на друг обект или човек, то непременно уведомете КАТ, защото при подобна ситуация не се използва ДКП.

 

За повече информация се свържи с нас на телефон 02 494 21 81 или на имейл [email protected]