Застрахователно събитие

При настъпване на застрахователно събитие следвай следните указания:

1. Не променяй състоянието на увреденото имущество. При ПТП не премествай МПС, освен по нареждане на контролните органи или при призната вина на участник в пътното произшествие.

2. Предприеми всички необходими, както и целесъобразни мерки за ограничаване на вредите.

3. Уведоми незабавно съответните органи, а именно:

✓ При настъпило пътно-транспортно произшествие – „КАТ – Пътна полиция”

✓ При настъпила кражба, грабеж и злоумишлени действия на трети лица – Районно управление на МВР

✓ При пожар/наводнение – служба „Пожарна и аварийна безопасност”

✓ При токов удар – съответното регионално електроразпределително дружество

✓ Сигнал се подава по установения ред, описан на официалния им сайт

4. Уведоми застрахователната компания, към която имаш сключена застрахователна полицa.

5. За повече информация се свържи с нас на телефон 02 494 21 81 или на имейл [email protected]