Застраховки живот

За нас
 
При избор на застраховка Живот, съгласно условията и покритите рискове, можеш да избереш от следните видове:

Спестовна застраховка

При този тип застраховка Живот вноската има спестовен елемент и допълнителна доходност в края на застрахователния период. Можеш да избереш да включиш и рискова част, която ще бъде изчислена на годишна база.

Инвестиционна застраховка

Инвестираш финансови средства със спестовен елемент, с цел осигуряване на добър стандарт на живот за семейството си. Осигуряваме застрахователна защита в случай на възникване на неблагоприятни ситуации за теб и близките ти, като същевременно осигуряваме възможност да натрупаш средства за реализиране на бъдещи планове.

Детска застраховка

Застрахова се родителят за определен период от време в полза на детето. Продуктът е със спестовен характер, като след изтичане на определения период, натрупаната сума може да бъде изплатена еднократно на детето или да се разсрочи, например за бъдещото му обучение.

Индивидуална рискова застраховка

Класическа застраховка Живот със свободно избираемо покритие и без наличие на спестовен план.

Групова застраховка

Целта на този вид застраховка е да осигури застрахователна защита на група от хора за определен период от време. Предпочитана е от работодатели, като предоставяне на социален пакет за служителите си и в същото време за ползване на данъчни облекчения за фирмата.

Свържи се с нас

За повече информация се свържи с нас на телефон 02 494 21 81 или на имейл [email protected]

В случай на настъпило застрахователно събитие виж тук.