Здравна застраховка

За нас

Какви рискове покрива застраховката?

Застраховката покрива рискове, произтичащи от заболяване или злополука, свързани с финансовото обезпечаване на определени медицински услуги и стоки, и/или изплащане на фиксирани суми. Застраховат се индивидуално или групово български и чужди граждани, които са с непрекъснати здравни права или такива, които са с прекъснати или нямат здравни права по българското законодателство.

✔ Подобряване на здравето и предпазване от заболяване (Профилактика)

✔ Извън болнично лечение

✔ Болнично лечение

✔ Здравни услуги, оказвани на бременни

✔ Физиотерапия и рехабилитация

✔ Дентално лечение

✔ Медицински средства

✔ Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия

✔ Дневни пари за болничен

✔ Обезщетение за операции

Какъв е териториалният обхват на застраховката?

Застраховката може да бъде сключена за територията на Република България и Европа, както и да е с покритие цял свят.

Свържи се с нас

За повече информация се свържи с нас на телефон 02 494 21 81 или на имейл [email protected]

В случай на настъпило застрахователно събитие виж тук.